Deep Democracy in de klas (VO / MBO)

Wat is Deep Democracy?

Deep Democracy in de klas

Na de apartheid wist men dat het belangrijk was om de wijsheid van de minderheid goed te benutten en besluitvorming beter te laten verlopen. Eind jaren negentig ontwikkelden Myrna en Greg Lewis in Zuid-Afrika Deep Democracy.
Het is een methode waarmee de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar gemaakt wordt. In dialoog en in discussie kan een groep tegenstellingen en botsende meningen onderzoeken. Daardoor is het mogelijk om op een respectvolle manier besluiten te nemen waarbij iedereen geïncludeerd wordt. De samenwerking en effectiviteit in de groep wordt daarmee versterkt.

Wat kun je ermee?

 • effectieve en inclusieve besluiten nemen
 • tegenstellingen of botsende opvattingen ombuigen naar waardevolle ontwikkeling in de groep
 • verschillen onderzoeken en gebruiken
 • gedoe in een groep oplossen

Als je gezamenlijk een mening wil vormen of een conflict oplossen is het belangrijk dat alle stemmen gehoord worden om een volgende stap te kunnen zetten.

Waarom kun je Deep Democracy doen in de klas?

Jongeren zitten in een omgeving, met andere leerlingen en docenten waarvoor ze niet hebben gekozen.
Soms gaat samenwerken en communiceren als vanzelf, soms gaat dat stroef.
Leerlingen leren beter in een groep waarin ze hun stem kunnen en durven laten horen, ook als die afwijkt van de meerderheid; waarin ze naar verschillende meningen luisteren en samen een oplossing vinden, een besluit nemen of een plan bedenken waar iedereen in mee kan.

Hoe gaat dat dan?

We maken samen gespreksregels en een gespreksstructuur.
We onderzoeken met elkaar de verschillende inzichten, ideeën of meningen die er leven in de klas.

Als basis gebruiken we de 5 stappen van Deep Democracy:
1. Verzamel alle invalshoeken
2. Zoek naar afwijkende meningen
3. Zoek ondersteuning voor de afwijkende meningen
4. Voeg de wijsheid van de minderheid toe aan de meerderheid
5. Neem het besluit / benoem het resultaat

Wanneer kan je Deep Democracy toepassen in de klas?

Altijd!
En in het bijzonder in klassen waar de volgende dingen spelen:

 • pesten
 • uitsluiting
 • niet kunnen of willen samenwerken/ samen leren
 • subgroepjes
 • niet met elkaar over weg kunnen
 • onveiligheid
 • dilemma’s die al lang spelen
 • moeilijke onderwerpen in kader van burgerschap

Wat levert het op?

 • leerlingen leren zichzelf en elkaar beter begrijpen doordat ze onderzoeken wat er zich bij henzelf en anderen van binnen afspeelt
 • als leerlingen ideeën van anderen horen, beïnvloedt dat hun eigen ideeën. Hierdoor herijken ze hun eigen ideeën, overtuigingen en normen
 • leerlingen leren om zich hardop te uiten, ook al wijkt je mening of ervaring af van de rest
 • leerlingen luisteren en horen wat anderen zeggen
 • er ontstaat ruimte en begrip voor afwijkende ideeën
 • leerlingen voelen zich gehoord
 • doordat alle inzichten en ervaringen op tafel kunnen komen, kan de klas een verrijkt besluit nemen, een oplossing of plan kiezen

Voor welke klassen is Deep Democracy geschikt?

Wij doen dit het liefst in MBO of VO klassen.
Daar ligt ons hart en onze ervaring.

Deep Democracy in de klas doen wij altijd met z’n tweeën: Anneke Veraart en Katja Budde.

 

Coaching in Utrecht

Katja Budde ~ geregistreerd senior coach Nobco