Teamcoaching

Teamwerk is soms moeilijk. Elk lid van het team is verschillend, heeft eigen achtergronden, kwaliteiten, motivaties en manieren van werken. Ondanks én dankzij de verschillen moet je aan gezamenlijke doelen kunnen werken en inspelen op veranderingen. Maar in de omgang met elkaar ontstaan vaak vaste patronen die de effectiviteit van een team belemmeren.
Teamcoaching helpt om een team goed te laten functioneren. Als coach ontwar ik met het team het ‘gedoe’ en leert het team om weer in gesprek te gaan. Teamleden worden zich bewust van hun eigen gedrag, en hun aandeel in teampatronen. Ruimte maken voor elkaars perspectief versterkt de samenwerking. De sfeer verbetert, zodat teamleden en leidinggevenden weer met elkaar hun doelstellingen kunnen bereiken.

Hoe dan?

Voor effectieve teamcoaching zijn vaak een aantal sessies nodig. Dat gaat meestal zo:

 • intake, ook met het team zelf
 • onderzoeken van bestaande situatie
 • kijken naar wat er onder de ijsberg speelt
 • commitment creëren voor ontwikkeling en doelen stellen
 • het team wordt eigenaar van de betekenis hiervan
 • verbeteren van samenwerking en/of nieuwe vaardigheden trainen
 • resultaten borgen voor de toekomst

Wat kunnen jullie eraan hebben?

 • de communicatie is professioneel geworden
 • het niet-gezegde is boven tafel
 • het oud zeer, het ‘gedoe’ is opgelost
 • er wordt constructief samengewerkt
 • er is geen geroddel meer in het team
 • jullie (h)erkennen elkaars mogelijkheden en grenzen
 • je kunt leidinggeven aan een team met diversiteit
 • en!: het doel van het team is weer in zicht

Trainingen

Soms heeft een team meer tools nodig om de communicatie en samenwerkten te versterken. Hoe spreek je zaken bijvoorbeeld goed met elkaar af. En daarna: hoe spreek je elkaar aan? Hoe voer je een lastig gesprek met een collega of medewerker?

Een training kan op zichzelf staan. Of kan voortkomen uit een teamcoaching. Hoe dan ook: het gaat erom het team in beweging te krijgen om weer te focussen op het teamdoel. Daarvoor zijn jullie uiteindelijk aan elkaar verbonden.

Mogelijke trainingen:

 • communicatie
 • leiderschap
 • intervisie
 • gesprekstechnieken
 • feedback

Neem contact op

Coach in Utrecht